Documents and Histories - Vrouwen in Architectuur (Autumn 2023)

€ 39,95
Documents and Histories is de eerste publicatie in de nieuwe serie Vrouwen in architectuur. Met deze reeks belicht nai010 uitgevers ontbrekende stemmen in de architectuur. Deze eerste publicatie is een pluriforme verkenning van meerstemmigheid in de architectuur. Catja Edens reflecteert op de uiteenlopende rollen van vrouwen in de architectuur. Lara Schrijver strijdt met haar essay voor een verschuiving van rivaliteit naar samenwerking binnen de ontwerppraktijk. Indira van 't Klooster ontwikkelt een vocabulaire die handvatten biedt voor nieuwe analyses. Setareh Noorani spitst zich toe op de ontwikkelingen en de potentie van het alternatieve manieren van archiveren. En Carolina Quiroga schrijft over de feministische en participatieve architectuur van Wilhelmina Jansen en Ada Kuiper-Struyk. 
Author Lara Schrijver
Language Nederlands
Published 2023
Binding HBK
  • We ship daily
  • Payment options