De Ciconiis Tractatus - Over de Ooievaar

€ 18,50
Over de ooievaar is een tweetalige uitgave. Het bevat naast de vertaling ook de originele tekst van De Ciconiis Tractatus. Zoals gebruikelijk was in de universitaire wereld van die tijd publiceerde Martinus Schoockius zijn verhandeling over de ooievaar in het Latijn. De eerste druk verscheen in 1660 in Groningen en de tweede in 1661 in Amsterdam. Het is de eerste in Nederland verschenen vogelmonografie en het oudste Nederlandse boekje over de ooievaar. Het geeft als een mini-encyclopedie een beeld van hetgeen er door schrijvers, bijbelvertalers, kerkvaders en geleerden vanaf de klassieke oudheid tot halverwege de zeventiende eeuw over deze boeiende vogel geschreven is.
Author Martinus Schoockius
Author 2 Gerard van der Waa
Language Dutch
Published 2017
Binding PBK
  • We ship daily
  • Payment options