Flora Batava 1800-1934 (Mei 2023)

€ 99,00

Deze heruitgave in één band bevat een bundeling van alle 2240 platen met daarop meer dan 2630 naar het leven geschilderde planten, paddenstoelen, korstmossen en wieren.
Daaruit zijn 100 iconische soorten gekozen. Deze worden met de oorspronkelijke tekst uitgelicht en zijn voorzien van een verhaal geschreven door een nieuw netwerk aan kenners en bewonderaars van planten. Samen met de uitgebreide inleiding en het soortenregister geeft deze nieuwe Flora Batava een bont beeld van de Nederlandse plantenwereld en het bijzondere dat zij herbergt.

Author Esther van Gelder
Author 2 Norbert Peeters
Language Nederlands
Published 2023
Binding HBK
  • We ship daily
  • Payment options